Giải Thưởng.


Cơ cấu giải thưởng:

  1. Giải Nhất Tháng:
  1. Giải Nhì Tháng:
  1. Giải Tuần:
  1. Giải Ngôi sao may mắn:

Lưu ý:

  1. Thời gian diễn ra CTKM:
  1. Một thuê bao chỉ được nhận nhiều nhất 01 giải Tuần.
  2. Thuê bao đã nhận giải Tuần vẫn có thể nhận giải Tháng.
  3. Việc trao giải sẽ được thực hiện trong vòng 15 ngày (làm việc) sau khi kết thúc CTKM.