Hướng dẫn chơi.


Với mỗi câu trả lời Đúng, khách hàng được cộng 10 điểm. Trả lời Sai không bị trừ điểm.

Ghi chú: Mỗi lần khách hàng tải nhạc chờ trên 6772 khách hàng sẽ được tặng 5 câu hỏi. Không giới hạn số tải nhạc chờ trên 6772